fbpx

Agencja Digital Marketingu

Kobiety stanowią konsumencką potęgę

Kobiety w gospodarce stają się coraz poważniejszym graczem. Zarządzają nie tylko swoim - rosnącym - budżetem, ale także domowym. To stawia je na pierwszym miejscu wśród wszystkich liczących się grup docelowych komunikacji.

Kobiety w gospodarce, to istotny gracz. Panie (traktowane jako grupa) stanowią drugą pod względem wielkości gospodarkę na świecie w oparciu o uzyskane dochody w porównaniu z PKB – podał Business Insider. Tylko w Stanach Zjednoczonych kobiety kontrolują 14 bilionów dolarów w aktywach, to jest w przybliżeniu 60% majątku osobistego.

Wskaźnik ten ma wzrosnąć do 22 miliardów dolarów w 2020 roku. Jak wynika z szacunków, kobiety stanowią główny filar decyzyjny gospodarki, kontrolując 85% wydatków konsumenckich, a to stanowi już bardzo duży kawałek konsumenckiego tortu, po który warto sięgnąć. Ten cichy wzrost gospodarki opartej na kobiecie ma cały czas potencjał do wzrostu, ponieważ wynagrodzenia kobiet przez ostatnie lata relatywnie cały czas rosną. 

PKB versus Globalne przychody Kobiet
PKB versus Globalne przychody Kobiet

Podejmują one 3/4 ważnych decyzji finansowych, począwszy od codziennych zakupów, na samochodzie, domu i inwestycjach skończywszy. Nadal jednak spotykamy się z komunikacją marketingową skierowaną w większości do mężczyzn. Produkty i technologie w domyśle projektowane są z myślą o mężczyznach tak, jak np. Alexa, Siri i Amy – osobiści asystenci zbudowani na sztucznej inteligencji z „żeńskim interfejsem”. Co znaczy, że możliwości drzemiące w kobietach, jako grupie docelowej nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Droga do skutecznej i efektywnej komunikacji prowadzi przez poznanie rzeczywistych motywacji, preferencji, światopoglądu, podejścia do życia, pracy, rodziny, a nawet poczucia humoru współczesnych kobiet. I taki ich portret odnaleźć można w „Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata?”

Polka na rynku, czyli kto

Panie na rynku dą dzięki temu mniejszą niewiadomą. Badania Katarzyny Pawlikowskiej i prof. Dominiki Maison pokazują kim jest kobieta-Polka, jako konsument. Dokonały one największej, psychograficznej segmentacji kobiet, dzieląc je na grupy reagujące na konkretne bodźce komunikacyjne. W wyniku badania opracowano charakterystykę siedmiu segmentów Polek: Spełnione Profesjonalistki, Obywatelki Świata, Zachłanne Konsumpcjonistki, Rodzinne Panie Domu, Niespełnione Siłaczki, Rozczarowane Życiem oraz Osamotnione Konserwatystki. Świadomość w zakresie ich wyobrażeń dot. życia rodzinnego i wymagań dot. pracy, poglądów na politykę i kościół, czy marzeń pozwala na odwoływanie się w komunikacji do określonych motywacji zakupowych kobiet. Bez tych informacji nie jest możliwe budowanie efektywnej strategii komunikacji. A przykłady sukcesu organizacji, które odpowiednio predefiniowały swojego odbiorcę-kobietę zachęcają do gruntownej eksploracji tematu.

Kobiety w gospodarce
Ludność w wieku produkcyjnym

Sytuacja w Polsce

W Polsce żyje prawie 20 mln kobiet. Podejmują one codziennie szereg decyzji, dysponując budżetem domowym lub organizacji, w której pracują. Angażują się w komunikację i chętnie udzielają głosu markom, które rozumieją ich potrzeby. Kompetencją naszych czasów będzie umiejętność budowania z nimi dialogu. Probierzem stanie się skuteczność prowadzonych kampanii. Warto zatem poznać kobiety – siłę nowoczesnej gospodarki.

Obraz William Iven z Pixabay
Share the Post:

Related Posts

Sesje fotograficzne dla restauracji

5 Skutecznych Strategii Marketingu Digitalowego dla Hotelu i Restauracji

W dzisiejszym cyfrowym świecie marketing digitalowy stał się kluczowym narzędziem w pozyskiwaniu klientów dla hoteli i restauracji. Skuteczne strategie marketingu digitalowego mogą przyczynić się do zwiększenia widoczności, zaangażowania klientów oraz generowania rezerwacji. Oto pięć skutecznych strategii, które mogą pomóc hotelom i restauracjom osiągnąć sukces w dziedzinie marketingu digitalowego.

Read More
dr Janusz Grobicki

Okres przełomu

Październik tego roku okazał się jednym z najważniejszych miesięcy, nie tylko w polskiej, ale i w globalnej polityce. Wydarzeniem dekady

Read More