fbpx

Agencja Digital Marketingu

Gra w karty – bez gotówki

Bankowcy zawzięcie dyskutują o obawach i szansach związanych z transformacją cyfrową, rosnącą rolą chatbotów, sztucznej inteligencji i wdrożeniach RPA. Tymczasem dużym wyzwaniem dla polskiego rynku usług finansowych są wciąż ograniczone możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych w sklepach.

Niestety, liczba terminali wciąż nie odpowiada potrzebom. Jednak za sprawą Fundacji Polska Bezgotówkowa, energicznie wspieranej przez emitentów kart płatniczych, ostatnio wiele się zmienia… i to na lepsze. Miara wyzwania, to 25 terminali na 1000 mieszkańców, czyli średnia europejska. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 19 terminali. Warto pamiętać, że koszty akceptacji kart płatniczych na przestrzeni ostatnich lat znacząco się obniżyły. Dodatkowo, coraz większa liczba „ukartowionych” klientów sprawia, że inwestycja w terminal zwraca się szybciej.

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowuje przedsiębiorcom korzystanie z terminala i koszty jego obsługi przez pierwszych 12 miesięcy użytkowania. Do tej pory dzięki działaniom Fundacji na rynku pojawiło się już ponad 80 tys. nowych terminali płatniczych. Jest to zbieżne z najnowszymi danymi Narodowego Banku Polskiego, według których w Polsce, tylko w ciągu ostatniego roku liczba terminali płatniczych wzrosła o ponad 20%. Mastercard spodziewa się, że do końca tego roku, program Fundacji Polska Bezgotówkowa może zaowocować udostępnieniem dla MŚP nawet 100 tys. terminali.

Popularność transakcji kartowych
Popularność transakcji kartowych
Źródło: Omnibus Mastercard 2017, Monitor MŚP

Zainteresowanie upowszechnieniem możliwości dokonywania płatności kartami w placówkach handlowych i usługowych to doskonały, niskonakładowy interes w porównaniu z kosztownymi inwestycjami, w najnowocześniejsze bankowe systemy informacyjno-informatyczne. Zagospodarowanie głębokiej, rynkowej niszy może być źródłem, wcale nie małej wartości dodanej, zarówno dla organizacji płatniczych, jak i dla banków, a także właścicieli sklepów oraz osób świadczących usługi dla ludności.

Mastercard postanowił przeprowadzić badanie „Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie”. Pozwala ono pogłębić zrozumienie postaw i potrzeb małych oraz średnich przedsiębiorstw, wobec nowoczesnych form płatności. Analiza wyników badania, to doskonała inspiracja do konstrukcji ofert, opartych na tych komponentach, które są źródłem realnej wartości dla MSP i ich klientów.

Preferencje konsumentów
Preferencje konsumentów
Źródło: Omnibus Mastercard 2017, Monitor MŚP

O badaniu „Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie”

Badanie przeprowadzone na 10 rynkach – Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina. Metoda badawcza – CATI, na próbie minimalnej N=200 na poszczególny rynek (próba łączna N=2 056). Ankietowani byli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, z różnych branż, bez względu na to, czy posiadają terminal POS czy nie. Spośród ankietowanych z Polski w badaniu Mastercard większość (65%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają 1-9 pracowników, a obrót roczny firmy nie przekracza 2 mln €. Drugą największą grupę stanowi jednoosobowa działalność gospodarcza (27%).

Terminale w punktach sprzedaży
Terminale w punktach sprzedaży
Źródło: Omnibus Mastercard 2017, Monitor MŚP
Share the Post:

Related Posts

Sesje fotograficzne dla restauracji

5 Skutecznych Strategii Marketingu Digitalowego dla Hotelu i Restauracji

W dzisiejszym cyfrowym świecie marketing digitalowy stał się kluczowym narzędziem w pozyskiwaniu klientów dla hoteli i restauracji. Skuteczne strategie marketingu digitalowego mogą przyczynić się do zwiększenia widoczności, zaangażowania klientów oraz generowania rezerwacji. Oto pięć skutecznych strategii, które mogą pomóc hotelom i restauracjom osiągnąć sukces w dziedzinie marketingu digitalowego.

Read More
dr Janusz Grobicki

Okres przełomu

Październik tego roku okazał się jednym z najważniejszych miesięcy, nie tylko w polskiej, ale i w globalnej polityce. Wydarzeniem dekady

Read More