fbpx

Agencja Digital Marketingu

Loża Komentatorów: ograniczenia prawne w filmowaniu, fotografowaniu i relacjach online

Jakie są ograniczenia prawne w filmowaniu, fotografowaniu i relacjach online w centrach handlowych, sklepach, kawiarniach i restauracjach oraz zasady publikacji tych materiałów w mediach społecznościowych?

Janusz Grobicki: Jakie są ograniczenia prawne w filmowaniu, fotografowaniu i relacjach online w centrach handlowych, sklepach, kawiarniach i restauracjach oraz zasady publikacji tych materiałów w mediach społecznościowych?

Mecenas Małgorzata Gradek-Lewandowska: W przypadku publikacji w mediach społecznościowych relacji z takich miejsc publicznych jak centrum handlowe, restauracja, sklep czy kawiarnia również musimy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony wizerunku ale nie tylko. 

Wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, podlega ochronie prawnej. Co do zasady, aby móc publikować cudzy wizerunek musimy mieć na to zgodę takiej osoby. 

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że galerie handlowe, restauracje, sklepy należą do podmiotów prywatnych – stanowią ich własność. W związku z tym, właściciel takiego obiektu może nie życzyć sobie nagrań bez jego zgody. Żaden przepis prawa polskiego nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu przez właściciela zakazu fotografowania na terenie galerii czy restauracji, wręcz przeciwnie – zakres prawa własności pozwala właścicielowi galerii na dowolne kształtowanie sposobu korzystania przez osoby trzecie z jego nieruchomości w granicach prawa. Właściciel galerii, restauracji czy sklepu ustala wszelkie warunki oraz zasady, na jakich klienci będą z pomieszczeń korzystać. W związku z tym przed rozpoczęciem nagrań czy wykonaniem fotografii przede wszystkim należy zapoznać się z regulaminem takiego miejsca. Najczęściej regulaminy te są ogólnodostępne. Jeżeli takiego regulaminu nie ma, musimy zwrócić się z zapytaniem do właściciela lub zarządcy obiektu. W innym wypadku możemy co najmniej zostać wyproszeni z danego miejsca. 

Więcej na ten temat =>

Ekspertem dr. Janusza Grobickiego jest Małgorzata Gradek-Lewandowska radca prawny od 2001r., partner, certyfikowany mediator wpisana na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej; świadczy pomoc prawną od ponad 20 lat.
Share the Post:

Related Posts

Sesje fotograficzne dla restauracji

5 Skutecznych Strategii Marketingu Digitalowego dla Hotelu i Restauracji

W dzisiejszym cyfrowym świecie marketing digitalowy stał się kluczowym narzędziem w pozyskiwaniu klientów dla hoteli i restauracji. Skuteczne strategie marketingu digitalowego mogą przyczynić się do zwiększenia widoczności, zaangażowania klientów oraz generowania rezerwacji. Oto pięć skutecznych strategii, które mogą pomóc hotelom i restauracjom osiągnąć sukces w dziedzinie marketingu digitalowego.

Read More
dr Janusz Grobicki

Okres przełomu

Październik tego roku okazał się jednym z najważniejszych miesięcy, nie tylko w polskiej, ale i w globalnej polityce. Wydarzeniem dekady

Read More